13 февруари 2023

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.01.2023 до 31.01.2023

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.01.2023____________ до ___31.01.2023____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

25

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

4

4

Запирање на постапката

3

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       34