ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

МУАМЕТ РЕЏЕПИ

Датум и место на раѓање:

Образование:

Работно искуство: