ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

м-р Магдалена Несторовска

Датум и место на раѓање: 05.04.1961

Образование:

1991 : Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’- Скопје Правен факултет, магистер по правни науки 

Работно искуство:

1983 год. - ОК на ССРНМ Тетово

1991 год. - Служба за општи и заеднички работи – раководител на одделение

2001 год. - Министерство за одбрана -Државен советник за човечки ресурси  

Обуки и конференции

Во текот на работниот период има посетувано повеќе обуки од областа на одбранбените науки и безбедноста, меѓународното хуманитарното право и тековни конфликти, управување со човечки ресурси и лидерство и тоа : 

• Defence Planning Course 2014-Turkish Partnership for Peace training Center

• Challenges of NATO-Led operations-Humanitarian Law-Skopje 2013

• International Humanitarian Law and current Conflicts 2005-Advanced Training-George Marshall-European Center for Security Studies Germany

• Human Resources Management -2005 Netherlands Defence College, Hague

• Leadership-advanced course 2004- George Marshall-European Center for Security Studies Germany

• Conference for Security reforms 2005 Wilton Park, UK

• Demobilization and Retraining 2003 Racviac/DCAF -Zagreb

• Organizing Resources to Create Secure Societies -2002 Poland-NDI

• Учество на Конференција организирана од ОБСЕ на тема “Јавно –      приватно партнерство против трговијата со луѓе” (19-22 јули 2017 година, Москва, Руска Федерација) 

• Учество на Конференција организирана од ICMPD “Vienna Migration Conference” - Рамки за безбедна, уредна и редовна миграција (23-24 октомври 2017 година, Виена, Р. Австрија)

• Учество на Петтата Глобална конференција за трговија со луѓе што се  одржа во Доха, Катар.  

• Учество на тркалезна маса организирана од страна на ОБСЕ за искуствата на италјанските експерти во однос на гранична безбедност, крајбрежна служба и надминување на кризни состојби.

• Учество на Министерската конференција на Брдо процесот во Брдо кај Крањ од 15.03 до 17.03.2018 година, Република Словенија, во делот на  Регионалната соработка во областа на борбата против трговијата со луѓе.    

• Учество на Светскиот конгрес за безбедност на границите во Мадрид Шпанија од 19.03.2018 до 24.03.2018 година. 

• Учество на 18-тата Конференција за борба против трговија со луѓе во Виена на тема „Секој има своја улога: Како заеднички да направиме разлика“.                                                                                                                                                                                                                                                                            • Учество на Конференција по повод Десет години од имплементацијата на Конвенцијата за акција против трговијата со луѓе-Влијание и предизвици, во Стразбург, Франција во периодот од 21.05 до 24.05.2018 година. 

• Учество на Самитот за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, во Лондон, во период од 08.07.2018 до 10.07.2018 година. 

• Учество на научна конференција на тема: „Спогодбата од Преспа: Меѓународно значење и импликации врз евро -атлантските интеграции на Република Македонија“, во организација на Центарот за истражувања (ЦСИ) при Македонската академија на науки и умености (МАНУ) и Институтor за геостратешки истражувања и надворешна политика (ИГИНП) при Министерството за надворешни работи на Република Македонија. 

• Учество на Меѓународната конференција „Стабилизирачки ефекти од Евро Атланската интеграција, Работејќи заедно против хибридните закани“ 

• Учество на Глобалната тркалезна маса во организација на УНХЦР и ЕУ за прифаќање и грижа на децата, како дел од Глобалната програма за техничка помош и градење капацитети за згрижување на деца и нивна заштита од 08.10 до 13.10.2018 година во Бангкок, Тајланд.  

• Учество на Регионална конференција во Атина на тема “Превенција на трговијата со луѓе во јавните набавки, низ призмата на успешни владини политики и практики “. 

• Учество на Светскиот конгрес за безбедност на граници, во организација на  Министерството за внатрешни работи на Кралството Мароко, на тема „Миграции и трговија со луѓе – предизвици во глобалното гранично управување“ - Управување со миграции и мерки против трговијата со луѓе.

• Учество на Конференцијата на 19-тата Алијанса за борба против трговија со луѓе на тема “Употреба на технологијата во борба против трговија со луѓе“, организирана од Канцеларијата на Специјалниот претставник и координатор на ОБСЕ за борба против трговија со луѓе,  на 08 и 09 Април 2019 година во Виена, Австрија.  

• Учество на Втората Регионална конференција организиран во рамките на проектот –,,Подобрување на сервисите и подигање на свеста за борбата против трговијата на луѓе на Балканот, Албанија, Северна Македонија, Црна Гора и Косово’’ што се одржа во Драч, Албанија. 

• Учество на 26-от состанок на Работната група на Центарот за спроведување на законот на Југоисточна Европа (СЕЛЕК), во заедничка организација на Министерството 

• Учество на Министерскиот Форум ЕУ - Западен Балкан, на министрите за внатрешни работи и за правда, кој се одржува под покровителство на финското претседавање со Советот на ЕУ. 

• Учество на конференција Четврта Виенска миграциска политика, во организација на ИЦМПД, во периодот од 20 до 23-ти ноември 2019 година, во Виена, Австрија.  

• Како Национален координатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, активно учествував на состаноците на мрежата на Национални координатори од  Југоисточена Европа и балканот, како и бројни конференции,работилници и тркалезни маси на оваа тема.


Jазици:  

• Англиски јазик

 

 

АНКЕТЕН ЛИСТ НА ДРЖАВНИОТ СЕКТЕТАР при МВР 

 


Kонтакт:
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468
е-пошта: kontakt@moi.gov.mk