ЗАМЕНИК МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Назим Буши

Датум и место на раѓање: 29.12.1967

Образование:


1982 – 1984
Гимназија “Зеф Луш Марку” -Скопје
1984 – 1986
Воена школа “Рајловац”- Сараево
1987
Воена Академија Задар - Хрватска
2004
Дипломирал на Педагошки Факултет - Скопје
2009 – 2011
Постдипломски студии на Правен факултет „Јустинијан Први“
 
при Универзитет “Кирил и Методиј” – Скопје
 
Магистер по медиуми и комуникации

Работно искуство:


1987 - 1991
Воен Аеродром на ЈНА
1992 - 2001
Bоен Аеродром Петровец -Скопје
2002 - 2006
Републички судски совет за безбедност во сообраќајот при
 
МВР
2002 - 2004
Член на Управен Одбор во ПИОМ
2004 - 2006
Заменик директор на Агенцијата за спасување и заштита во
 
Влада на РМ
 
Потпретседател на Управниот Одбор на Гинеколошката
 
болница Чаир - Скопје.
2009 до денес
Надворешен Советник на Градоначалник иа Чаир
2010 -2017
Потпретседател на oдбор на директори на Македонски
 
Телеком
2017
Главен Оперативен Директор на Македонски Телеком-
 
извршен
2018 до денес
Претседател на Одбор на директори на Македонски Телеком

 Оженет, татко на 3 деца