Помошник министер за дисциплински и судски постапки

РИСТОВСКИ ЉУБИША

Датум и место на раѓање: 27.03.1973 ГОД. КУМАНОВО РСМ

Образование:

 -Основно образование ОУ Христијан Тодоровски Карпош Куманово

-Средно образование Гимназија Гоце Делчев Куманово природно математички физика и математика

-Високо образование-УКИМ Скопје филозофски факултет институт за одбрана и мир дефендолог -аналитичар

Работно искуство:

 -Државен советник за Полициски и Криминалистички работи во Кабинет на министер

-од 01.12.1993 г до 05.10.2007 г.СВР Куманово ПС Куманово (полициски службеник Раководител на безбедносен сектор)

-од 05.10.2007 г. До 15.12.2014 г.РЦ за ГР и М Север Пс за ОДГ Сопот (полициски службеник)


-од 06.02.2018г. до 07.01.2020 г кабинет на министерот

-од 08.01.2020 до 07.10.2020 година во Кабинет на дополнителен министер

-од 08.10.2020 г. до 16.05.2023 година во Кабинет на Министер

-од 16.05.2023 година помошник на министерот Оддел за дисциплински и судски постапки

 

 -Работно искуство 28 години.