Помошник министер на Оддел за прекршоци

М-р АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВ

Датум и место на раѓање: 11.02.1979 година Скопје

Образование:

- 1997 год. Средно Полициско Училиште- Скопје,
- 2004 год. УКИМ-Скопје, Дипломиран Правник,
- 2007 год. Правосуден испит - Министерство за Правда,
- 2008 год. Адвокатски испит - Адвокатска комора,
- 2009 год. Нотарски испит - Министерство за Правда,
- 2012 год. Магистер по Право- УКИМ-Скопје,

 

Работно искуство:

 - 1997 год. ОСЛ -Полицаец во ПС за БПС СВР- Скопје,
- 2000 год. Обезбедување- Сектор за обезбедување-МВР,
- 2005 год. Инспектор по економски криминал – СВР Скопје,
- 2007 год. Виш советник по прекршоци – МВР,
- 2010 год. Началник на одделение за прекршоци - МВР,
- 2011 год. Виш аналитичар во РЦ за ГР Север – МВР
- 2018 год. Началник на одделение за прекршоци -МВР,
- 2023 год. Помошник на Министерот во Оддел за Прекршоци-МВР