Помошник министер на Оддел за прекршоци

Датум и место на раѓање:

Образование:

 

Работно искуство: