Помошник министер на Центар за обука

М-Р ВЛАТКО МИТКОВСКИ

Датум и место на раѓање:

Образование:

1994-1998

Средно полициско училиште “Елисие Поповски Марко“-Скопје


2005-2009

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ 

Филолошки факултет (240 ЕКТС)

Звање: Дипломиран филолог 


2017-2018

Институт за комуникациски студии (+60 ЕКТС)
Отсек: Менаџирање со стратешки комуникации
Теза: „Форми и начини на решавање на Европската миграциска криза 2015.“
Звање: Магистер по менаџирање со стратешки комуникации

 

Работно искуство:

Јануари 1999
Вработен во Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност;

1999-2004
Полицаец во ПС за ГК “Долно Блаце“ -Гранична полиција;

2004-2006
Полицаец за пасошка контрола во ПС за ГК-Волково-железнички-Гранична полиција;

2006-2008
Раководител на смена во ПС за ГК-Волково-железнички-Гранична полиција;

2008-2009
Оперативен работник во оддел за обезбедување на личности и внатрешно обезбедување објекти;

2009-2010
Советник - коресподент во Сектор за Европска Унија и меѓународна соработка, одделение за меѓународна соработка;

2010-2016
Советник за средна и источна Европа во Сектор за Европска Унија и меѓународна соработка, одделение за меѓународна соработка;

2016-2020
Началник на одделение за билатерална соработка во Оддел за Европска Унија и меѓународна соработка;

2020
Генерален советник за меѓународна соработка во Кабинет на министер за внатрешни работи;

2021-2022
Началник на одделение за билатерална соработка во Оддел за Европска Унија и меѓународна соработка;

2022-2024
Началник на одделение за континуирана и меѓународна обука во Центар за обука;

2024
Генерален советник за меѓународна соработка во Кабинет на министер за внатрешни работи;

2024
Началник на одделение за континуирана и меѓународна обука во Центар за обука;

01.07.2024
Помошник на министерот на Центар за обука

2015
Прв ЦЕИ Дипломатски форум „Strengthening Diplomatic Capacities in the CEI Region” – Министерство за надворешни работи;

2016
“Capacity building and development of Mediation and Negotiation skills among staff members of the Ministry of Interior Affairs of the Republic of Macedonia” – The German Forum Civil Peace Service;

2022
“Asset Management/Virtual Curency” – GIZ & Gentium UK;

2022
“Money Laundering Masterclass” – GIZ & Gаentium UK;

2022
Обука за обучувачи- Центар за обука на МВР;
Обука за ментори – Центар за обука на МВР;

2023
Training of Trainers on „Leadership Skills for Miaddle Managers at the Borders“

2023
„Лидерство во полицијата“-Center for Integrity in the Defence Sector of Norway;

2023
Член во работна група на МВР за изготвување Каталог и Календар на континуирани обуки-задолжен за изготвување Каталог на континуирани обуки со поддршка на ОБСЕ.