Офицер за заштита на лични податоци

  Соња Секуловска

Началник на Одделение за заштита на лични податоци


072332856