Офицер за заштита на лични податоци

 

 

 
 

Соња Секуловска

Началник на Одделение за заштита на лични податоци


02 3142371