Офицер за заштита на лични податоци

 

Бунгуров Кирил

Началник на Одделение за заштита на лични податоци

Kiril_Bungurov@moi.gov.mk

070271544