ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ВО ОДДЕЛОТ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ И МИГРАЦИИ

Сашо Смилески

Датум и место на раѓање:

Образование:

 

 Дипломирал на УКИМ на Правен факултет – Политички науки

Работно искуство:

 

Од вработувањето во Министерството во 2004 година до денеска е ангажиран во Министерството за внатрешни работи на наведените позиции:

 

2004 г. - СВР Охрид, инспектор за кражби

2006 г. – Управа за безбедност и контраразузнавање                                 

2015 г. – СВР Охрид, Недозволена трговија со дрога

2017 г. – Началник на СВР Охрид

06.07.2022 г. – БЈБ, Оддел за гранични работи и миграции, помошник директор