ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

д-р САШО ТАСЕВСКИ

Датум и место на раѓање: 19.10.1972 во Скопје

Образование:

Доктор по криминалистика и криминологија на Факултетот за безбедност во Скопје 

Работно искуство:

 Од 2001 до 2003 година: полицаец во ЕСЗ Тигар

Од 2003 до 2006 година: инспектор во Одделот за обезбедување

Од 2006 до 2015 година: виш инспектор во Одделот за обезбедување

Од 2015 до 2017 година: самостоен инспектор во Одделот за обезбедување

Од 2017 до 2018: началник на Одделот за обезбедување. 

Анкетен лист на директорот на БЈБ

 

 Kонтакт:
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468
е-пошта: kontakt@moi.gov.mk

Обуки: Учествувал на голем број конференции/ семинари /обуки од областа на безбедноста. Антитерористички обуки во САД, Израел и Турција, како и обуки со инструктори од Франција