minister

Сектори за внатрешни работи

Гранични работи

ischeznati
МАРКОВСКИ СТОЈАДИН
ischeznati
Костовски Крсто
ischeznati
Марија Брзакова
ischeznati
Тодоровска Цветанка
potragi
Воскресение на Лазар
potragi
Крунисување на Богородица
potragi
Свети Јован Богослов
potragi
Богородица со дете и светци
potragi
Сехат Рамадани
potragi
Агим Красничи
potragi
Никола Војминовски
potragi
Тодоровски Михаило