Сектор за внатрешни работи - Скопје

 Скопје-Кабинет

 

Тони Јакимовски Началник   Град Скопје 3332998

 

 

Началник на СВР Скопје – Тони Јакимовски


ПС од општа надлежност Кисела Вода

Командир на ПС од ОН – Крстески Ќиро

Заменик командир на ПС од ОН – Костоски Тони

Помошник командир на ПС од ОН – Стојановски Благоја


ПС од општа надлежност Аеродром

Командир на ПС од ОН – Божиновиќ Јовица

Заменик командир на ПС од ОН – Ѓурчевски Љупчо

Помошник командир на ПС од ОН – Јовановски Сашко


ПС од општа надлежност Бит Пазар

Командир на ПС од ОН – Сељами Енвер

Заменик командир на ПС од ОН – Стојчевски Зоран

Помошник командир на ПС од ОН – Јованов Блажо


ПС од општа надлежност Гази Баба

Командир на ПС од ОН – Велковски Сашо

Заменик командир на ПС од ОН – Имери Арбен

Помошник командир на ПС од ОН – Ристов Игор


ПС од општа надлежност Драчево

Командир на ПС од ОН – Димовски Ацо

Заменик командир на ПС од ОН – Јаија Идриз

Помошник командир на ПС од ОН – Данилов Заре


ПС од општа надлежност Ѓорче Петров

Командир на ПС од ОН  – Однакозов Горан

Заменик командир на ПС од ОН – Цветковиќ Златко


ПС од општа надлежност Карпош

Командир на ПС од ОН– Симјановски Владо

Заменик командир на ПС од ОН – Стојковски БобиПС од општа надлежност Центар

Командир на ПС од ОН – Милевски Дарко

Заменик командир на ПС од ОН – Мијаличиќ Милисав

Помошник командир на ПС од ОН – Окановиќ ДаниелПС од општа надлежност Чаир

Командир на ПС од ОНЧаир – Саша Комненовиќ

Заменик командир на ПС од ОНЧаир – Шаќири Бесник

Помошник командир на ПС од ОНЧаир – Велковски Љупчо

 

Годишен Извештај 2015