Офицер за заштита на лични податоци

 

Наталија Вељаноска

Началник на Сектор за безбедност на информации

 071262319
 
natalija_veljanoska@moi.gov.mk