ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

САЊА ДИМИТРИЕВСКА

Образование:

Работно искуство:

Дипломирала на машинскиот факултет во Скопје. 


Со одлука на Владата на Република Македонија е именувана за државен секретар во Министерствто за внатрешни работи.