Сектор за внатрешни работи – Охрид

Началник на СВР Охрид -  Оливер Ефтимов;

Командир на ПС-ОН Охрид - Дејан Додевски (фиксен тел.број) 046/262-010.

Горанчо Наќевски - началник во Одделение за полиција - СВР Охрид

Командир на ПС Струга е Ваљон Хани 
Командир на ПС Кичево е Тони Крстески 045/220-369,
Командир на ПС Дебар е Рашид Исмаиловски 046/831-002.

СВР Охрид-ПС ОН Охрид го користи фиксниот тел.број 046/262-010 додека тел.броеви на ПС кои се во надлежност на СВР Охрид се: 
ПК Издеглавје 046/287-506,
ПС БПС Охрид 046/262-010,
ПС Струга 046/782-575,
ПО Велешта 046/793-090,
ПКУ Делогожда 046/709-666,
ПК Луково 046/787-329,
ПО-БПС Струга 046/782-575,

ПС Кичево 045/220-210,
ПО Извор 045/281-002,
ПО Осломеј 045/258-745,
ПО Зајас 045/251-007,
ПО –БПС  Кичево 045/220-210,
ПС Дебар 046/831-002,
ПК Центар Жупа 046/840-238
ПО БПС Дебар 046/831-002.

ПС-ОН Охрид покрива подрачје од 128851 километри квадратни. ПС ОХрид се граничи со: ПС Ресен, ПС Струга. ПО Пештани, ПК Издеглавје, ПС КПДГ Езеро. 

Лица за прихват во ПС Охрид е  Димче Пулески, Богоја Прензоски, Марјан Милошески, Зоран Стојаноски,046/262-010 локал 9184.
Во СВР Охрид има оделение за превенција кое го сочинуваат: Живорад Савич  046/ 256-150 (сместен во РЦ Запад) додека ПС Охрид има еден виш инспектор за превенција Ристе Србиноски 046/262-010. 

Лица за прихват во ПС Струга се: Миле Чолакоски, Кирил Златески. 046/782-575
Лица за прихват во ПС Кичево: Драгче Велески, Ацо Деспотоски  045/220-210. Превенција Гоце Јованоски 045/220-210,

ПС Дебар нема лице за прифат  а моментно таа работа ја обавуваат водичите на сектор. Превенција:Милаим Абази 046/831-002