Сектор за внатрешни работи - Тетово

Началник на СВР Тетово - Неваир Шабани

- Помошник началник - Небојша Радески

- Командир на ПС од општа надлежност Тетово - Агим Сулејмани

- Заменик командир на ПС од општа надлежност Тетово - Ацо Милошевски

Пом.командир на ПС од општа надлежност Тетово - Перо Ѓорѓевски

Командир на ПС од општа надлежност Гостивар - Гази Абдураими

- Заменик командир на ПС од општа надлежност Гостивар - Павле Серафимовски

- Пом.командир на ПС од општа надлежност Гостивар - Павле Трпевски

Пом.командир на ПС од општа надлежност Гостивар - Мухамедали Јакупи

Територијалниот опсек на Полициската станица Тетово се простира од село Јажинце до село Градец и од село Групчин до Попова Шапка.Во рамките на оваа станица функционираат пет полициски одделенија: Групчин, Јегуновце, Теарце, Жеровјане и Камењане, како и ПС за БПС Тетово.
Територијалниот опсек на Полициската станица Гостивар се простира од Неготинска клучка до Бошков мост кон Дебар и до Стража кон Кичево.
Во нејзините рамки функционираат четири, односно пет полициски одделенија: Чегране, Галате, Маврово, Ростуше и Одделението за безбедност на патниот сообраќај.

СВР ТетовоТел: (044) 334-220 (044)334-604 (044)334-737 (044)331-107

Полициска станица Тетово за БПС Тел:( 044) 334-460 (044 ) 334-220 
Командир Атанас Беќарски

- Заменик Командир Бесир Ќамили

Помошник - командир Дарко Блажевски

Полициска станица ГостиварТел:( 042) 212-092 (042) 214-770 (042) 216-045
Инспектори за превенција задолжени за контакт со локалните совети:

-Едита Џемаили-раководител на Отсекот за превенција во СВР Тетово 

-Раде Јандријески- самостоен инспектор

-Кадри Хавзиу- самостоен инспектор

-Илија Ѓурчиновски- самостоен инспектор

Лица за прихват, односно сменоводители во ПС Тетово:

- Перо Маџоски
- Јовица Трајчески
- Зирап Алимани 
- Ветон Мурати
- Бесим Амити    


Лица за прихват, односно сменоводители во ПС Гостивар:

- Раиф Селими
- Шабан Селмани
- Боби Лазаревски
- Дијани Асани
- Звонко Милошевски
- Хабил Идризи