Сектор за внатрешни работи - Тетово

-Началник на СВР Тетово –Далипи Амир


ПС од општа надлежност Тетово

Командир на ПС од ОН– Сулејмани Агим

Заменик командир на ПС од ОН – Милошевски Ацо

Помошник командир за ЈРМ и превенција – Ѓорѓевски Перо


ПС од општа надлежност Гостивар

Командир на ПС од ОН – Абдураими Гази

Заменик командир на ПС од ОН – Серафимовски Павле

Помошник командир за ЈРМ и превенција – Јакупи Мухамедали

Помошник командир за БПС и превенција – Трпески Павле