Сектор за внатрешни работи - Скопје

 Скопје-Кабинет

 

Началник на СВР Скопје – Тони Јакимовски

ПС од општа надлежност Кисела Вода


Командир на ПС од ОН – Љупчо Ѓурчевски
Заменик командир на ПС од ОН –
Помошник командир на ПС од ОН – Стојановски Благоја

ПС од општа надлежност Аеродром
Командир на ПС од ОН – Божиновиќ Јовица
Заменик командир на ПС од ОН –
Помошник командир на ПС од ОН – Јовановски Сашко

ПС од општа надлежност Бит Пазар

Командир на ПС од ОН – Сељами Енвер
Заменик командир на ПС од ОН – Стојчевски Зоран
Помошник командир на ПС од ОН – Јованов Блажо

ПС од општа надлежност Гази Баба
Командир на ПС од ОН – Сашо Велковски
Заменик командир на ПС од ОН – Имери Арбен
Помошник командир на ПС од ОН – Ристов Игор

ПС од општа надлежност Драчево
Командир на ПС од ОН – Миле Трифуновски
Заменик командир на ПС од ОН – Фадил Асани
Помошник командир на ПС од ОН – Данилов Заре

ПС од општа надлежност Ѓорче Петров

Командир на ПС од ОН  – Љупчо Живковски
Заменик командир на ПС од ОН – Цветковиќ Златко

ПС од општа надлежност Карпош

Командир на ПС од ОН– Симјановски Владо
Заменик командир на ПС од ОН – Александар Ѓорѓиоски
Помошник командир на ПС од ОН – Бобан Стојкоски

ПС од општа надлежност Центар

Командир на ПС од ОН – Милевски Дарко
Заменик командир на ПС од ОН – Мијаличиќ Милисав
Помошник командир на ПС од ОН – Окановиќ Даниел


ПС од општа надлежност Чаир
Командир на ПС од ОНЧаир – Сашко Комненовиќ
Заменик командир на ПС од ОН Чаир – Агрон Јакупи
Помошник командир на ПС од ОНЧаир – Велковски Љупчо

Годишен Извештај 2015