Сектор за внатрешни работи - Скопје

 

 

1.        Тони Јакимовски-Началник на СВР

 

 

2.       Тони Танчевски-началник на ЕВР- Центар и Бит Пазар

-Милисав Мијаличиќ- командир на ПС од ОН Центар

-Енвер Сељами-командир на ПС од ОН Бит Пазар

3.      Драган Симоновски-началник на ЕВР- Кисела Вода

-Љупчо Ѓурчевски-командир на ПС од ОН Кисела Вода

4.       Елвир Љимај- началник на ЕВР-Карпош

-Владо Симјановски-командир на ПС од ОН Карпош

5.       Музафер Каришиќ- началник на ЕВР-Гази Баба

-Kомандир на ПС од ОН Гази Баба - не e пополнето

6.       Едмонд Муртезани-началник на ЕВР-Чаир

-Сашко Комненовиќ-командир на ПС од ОН Чаир

7.       Гоце Велковски-началник на ЕВР-Ѓорче Петров

-Љупчо Живковски-командир на ПС од ОН Ѓорче Петров

9.       Зоран Мојсов- началник на ЕВР-Аеродром и Драчево

-Јовица Божиновиќ- командир на ПС од ОН Аеродром

-Миле Трифуновски-командир на ПС од ОН Драчево