Сектор за внатрешни работи – Куманово

Контакт телефон за СВР-Куманово-ЦИК-071/319-328 локал -51-92

ПС-ОН-Куманово-071/314-079--локал 51-11

ПС-ОН-Крива Паланка -071/314-108 локал 54-11

ПЦ-ОН-Кратово 071/314-109 локал 55-11

Началник на СВР-Куманово - БРАНКО РАКИЌ
Командир на ПС од ОН-Куманово-ЗОРИЦА ВУКАНОВИЌ
Началник на ОВР-Кратово - нема
Командир на ПС од ОН Кратово-нема
Заменик Командир на ПС од ОН Кратово -РОБЕРТ КРАЉЕВСКИ
Началник на ОВР-Крива Паланка-БЛАЖЕ СТОЈЧЕВСКИ
Командир на ПС од ОН Крива Паланка ДЕЈАН МАРИНКОВСКИ