Сектор за внатрешни работи – Куманово

Контакт телефон за СВР Куманово - 031-416-177,

Контакт телефон за ПС од ОН Куманово - 031 - 414-222,

Контакт телефон на ПС од ОН Крива Паланка - 031-375-157,

Контакт телефон на ПС од ОН Кратово - 031-481- 969,031-481-419, 

 

1.        Антон Витковски-началник на СВР

2.       Стојанче Величковиќ-дополнителен заменик началник на СВР

 

 

3.       Зорица Вукановиќ-командир на ПС од ОН Куманово

4.      Горданчо Николов-началник на ОВР- Кратово

-Аце Лампевски-командир на ПС од ОН Кратово

5.       Игор Илиевски-началник на ОВР- Крива Паланка

-Дејан Маринковски-командир на ПС од ОН Крива Паланка