Сектор за внатрешни работи – Куманово

Контакт телефон за СВР Куманово - 031-416-177,

Контакт телефон за ПС од ОН Куманово - 031 - 414-222,

Контакт телефон на ПС од ОН Крива Паланка - 031-375-157,

Контакт телефон на ПС од ОН Кратово - 031-481- 969,031-481-419, 

Началник на СВР Куманово - Стојанче Величковиќ


ПС од ОН Куманово
Командир на ПС од ОН - Игор Митевски
Заменик комадир на ПС од ОН – Весељ Весељи
Помошник командир за ЈРМ и превенција-Ивица Радевски

ПС од ОН Кратово
Командир на ПС од ОН – Горданчо Николов
Заменик командир на ПС од ОН – Роберт Краљевски
Помошник командир за ЈРМ и превенција – Роберт Јаковски
Помошник командир за БПС и превенција - Јорданче Крстевски

ПС од ОН Крива Паланка
Командир на ПС од ОН –Дејан Маринковски
Заменик командир на ПС од ОН -Киро Николовски
Помошник командир за ЈРМ и превенција - Стојмир Стефановски
Помошник командир за БПС и превенција – Мики Николовски