Сектор за внатрешни работи – Битола

СВР Битола  

ПСОН - Битола 047-218-111

ПСОН – Прилеп 048-420-340

ПСОН – Ресен 047-451-492

ПСОН – Демир Хисар 047-276-177

ПСОН – М. Брод 045-274-102

ПСОН – Крушево 048-477-045

 

 

1.        Андреј Василевски-Началник на СВР

2.       Славко Јовановски-дополнителен заменик началник на СВР

 

3.       Драганчо Велевски-командир на ПС од ОН Битола

4.      Трајче Георгиоски-началник на ОВР- Прилеп

-Кире Спиркоски-командир на ПС од ОН Пролеп

5.       Николче Тасевски-началник на ОВР- Демир Хисар

-Ќиро Митрејчевски-командир на ПС од ОН Демир Хисар

6.       Емин Кранли-началник на ОВР- Ресен

7.       Ѓорѓи Бурак-началник на ОВР- Крушево

-Никола Божиноски-командир на ПС од ОН Крушево

8.       Златко Лозаноски-началник на ОВР- Македонски Брод

-Марјан Анѓелкоски-командир на ПС од ОН македонски Брод