Сектор за внатрешни работи – Битола

 

Сектор за внатрешни работи – Битола


1. Началник на СВР Битола – БЕНИТО ЈОШЕВСКИ
2. Командир на ПС од ОН Битола – нема (само заменик командир има)
3. Началник на ОВР Прилеп – ИГОР КАРАВИЛОСКИ
4. Командир на ПС од ОН Прилеп – ДАРКО ЦУЦУЛОСКИ
5. Началник на ОВР Демир Хисар – нема
6. Командир на ПС од ОН Демир Хисар – нема
7. Началник на ОВР Ресен – нема
8. Командир на ПС од ОН Ресен – нема
9. Началник на ОВР Крушево – НИКОЛЧЕ ПЕТРЕВСКИ
10. Командир на ПС од ОН Крушево – НИКОЛА БОЖИНОСКИ
11. Началник на ОВР Македонски Брод – ЗЛАТКО ЛОЗАНОСКИ
12. Командир на ПС од ОН Македонски Брод – МАРЈАН АНЃЕЛКОСКИ


СВР Битола
ПСОН - Битола 047-218-111
ПСОН – Прилеп 048-420-340
ПСОН – Ресен 047-451-492
ПСОН – Демир Хисар 047-276-177
ПСОН – М. Брод 045-274-102
ПСОН – Крушево 048-477-045