Сектор за внатрешни работи – Битола

СВР Битола  

ПСОН - Битола 047-218-111

ПСОН – Прилеп 048-420-340

ПСОН – Ресен 047-451-492

ПСОН – Демир Хисар 047-276-177

ПСОН – М. Брод 045-274-102

ПСОН – Крушево 048-477-045

 

СВР БИТОЛА

Началник на СВР  Битола -   Славко Јовановски                                                                                   


ПС од општа надлежност - Битола

Командир на ПС од ОН-  Драганчо Велевски                                                                               
Заменик командир на ПС од ОН-  Гоце Златковски                                                             
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција -  Зоран Боцевски

ПС од општа надлежност Прилеп
Командир на ПС од ОН– Кире Спиркоски                                                                               
Заменик командир на ПС од ОН– Илија Огненоски                                                             
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција  -  Билјана Мантароска
Помошник командир за БПС и превенција- Дарко Цуцелески
 
ПС од општа надлежност Демир Хисар

Командир на ПС од ОН-  Ќиро Митрејчевски                                                                               
Заменик командир на ПС од ОН - Зоран Милевски                                                            

ПС од општа надлежност Ресен
Командир на ПС од ОН-  Иле Камчев                                                                               
Заменик командир на ПС од ОН-  Роберт Димитриевски
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција - Валентина Бутевска                                                              
Помошник командир за БПС и превенција – Бахтијар Нуредин  

ПС од општа надлежност Крушево
Командир на ПС од ОН – Никола Божиноски                                                                              
Заменик командир на ПС од ОН-  Николче Петревски                                                            
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција - Сулејман Абази и Расим Сулејманоски  
Помошник командир за БПС и превенција -  Костадин Ѓорѓиески

ПС од општа надлежност Македонски Брод
Командир на ПС од ОН-   Марјан Анѓелкоски                                                                             
Заменик командир на ПС од ОН-  Гоце Видески                                                           
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција -  Елведин Арапоски
Помошник командир за БПС и превенција – Ненад Симјаноски