Сектор за внатрешни работи – Штип

 

ПС-Штип

Тел. на ПС-032-393-466

                                                
ПС-Пробиштип

Тел. на ПС-032-483-007


ПС Кочани                                          
 

ПС-Свети Николе

Тел. на ПС-032-443611

                                              
ПС-Берово

Тел. на ПС-033-471-009

                                             
ПС-Делчево

Тел. на ПС-033-411-445


ПС-Виница

Тел. на ПС-033-363-122

                                                      
ПО-Пехчево 

Тел. на ПС-033-441-755
 

 

Началник на СВР Штип – Љупчо Трајковски

 

ПС од општа надлежност Штип
Командир на ПС од ОН– Драган Данев
Заменик командир на ПС од ОН – Ремзи Демиров

ПС од ОН Кочани
Командир на ПС од ОН– Горанчо Јакимовски
Заменик командир во ПС од ОН– Александар Темелков
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Момчило Хаџи Паунов
Помошник командир за БПС и превенција – Горанчо Димитров

ПС од ОН Пробиштип
Командир на ПС од ОН– Панче Јованов
Заменик командир во ПС од ОН– Ненад Јовановски
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Наташа Ангелова-Комленовиќ
Помошник командир за БПС и превенција – Грујо Василев

ПС од ОН Виница

Командир на ПС од ОН– Љупчо Петров
Заменик командир во ПС од ОН – Ефтим Атанасов
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Валентина Пешова
Помошник командир за БПС и превенција – Васко Ѓорѓиев

ПС од ОН Свети Николе

Командир на ПС од ОН –  Данче Бошков
Заменик командир во ПС од ОН - Горан Колев
Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Илија Бетувски
Помошник командир за БПС и превенција – Антонио Мицев

ПС од ОН Берово
 Командир на ПС од ОН –  Бранко Мазгански
 Заменик командир во ПС од ОН - Гоце Шишовски
 Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Васко Мамучевски
 Помошник командир за БПС и превенција – Митко Каламадевски

ПС од ОН Делчево
 Командир на ПС од ОН –  Стојан Димитровски
 Заменик командир во ПС од ОН - Далибор Ангеловски
 Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Виолета Илиевска
 Помошник командир за БПС и превенција – Звонко Васев