Сектор за внатрешни работи – Штип

 

ПС-Штип

Тел. на ПС-032-393-466

                                                
ПС-Пробиштип

Тел. на ПС-032-483-007


ПС Кочани                                          
 

ПС-Свети Николе

Тел. на ПС-032-443611

                                              
ПС-Берово

Тел. на ПС-033-471-009

                                             
ПС-Делчево

Тел. на ПС-033-411-445


ПС-Виница

Тел. на ПС-033-363-122

                                                      
ПО-Пехчево 

Тел. на ПС-033-441-755
 

 

1.        Александар Николов-началник на СВР

2.       Марјан Коцев-дополнителен заменик началник на СВР

 

 

3.       Драган Данев-командир на ПС од ОН Штип

4.      Александар Максимов-началник на ОВР- Кочани

-Горанчо Јакимовски-командир на ПС од ОН Кочани

5.       Митко Игнатов-началник на ОВР- Пробиштип

-Панче Јовановкомандир на ПС од ОН Пробиштип

6.       Дарко Богданов-началник на ОВР- Виница

-Љупчо Петров-командир на ПС од ОН Виница

7.       Боби Гидиоски-началник на ОВР- Свети Николе

-Данече Бошков-командир на ПС од ОН Свети Николе

8.       Манче Младеновски-началник на ОВР- Берово

-Бранко Мазганзки-командир на ПС од ОН Берово

9.       Зоранчо Багевски-началник на ОВР- Делчево

-Стојан Димитровски-командир на ПС од ОН Делчево