Сектор за внатрешни работи – Велес

  Сектор за внатрешни работи Велес- 043-232-377;   043-234-155
 ПС ОН Велес- 043-232-377 ;  043-234-155
 ПС ОН Кавадарци- 043-410-310;  043-410-566
 ПС ОН Неготино- 043-361-014;  043-361-003

 

 Началник на СВР Велес – Злате Јаневски

 

ПС од општа надлежност Велес
Командир на ПС од ОН – Коцевски Орце
Заменик командир на ПС од ОН – Ѓоргоски Игор
Помошник командир за ЈРМ и превенција –Ташов Тони

ПС од општа надлежност Кавадарци
Командир на ПС од ОН – Димовски Сашко
Помошник командир за ЈРМ и превенција – Камчев Дејан
Помошник командир за БПС и превенција – Томе Илиевски

ПС од општа надлежност Неготино
Командир на ПС од ОН – Цветков Трајче
Заменик командир на ПС од ОН– Миодраг Мамузиќ
Помошник командир за ЈРМ и превенција – Мирчев Трајче
Помошник командир за БПС и превенција – Нацев Дејан