Сектор за внатрешни работи – Охрид

1.        Илија Милески-началник на СВР

2.       Сашо Смилески-дополнителен заменик началник на СВР

 

3.       Сашко Дончевски-командир на ПС од ОН Охрид

4.      Ајро Дритан-началник на ОВР- Струга

-Абдулќерим Камбери-командир на ПС од ОН Струга

5.       Амдин Емини -началник на ОВР- Кичево

-Игор Марковски-командир на ПС од ОН Кичево

6.       Арбен Думани-началник на ОВР- Дебар

-Аргетим Војника-командир на ПС од ОН Дебар

 

 

СВР Охрид-ПС ОН Охрид  тел.број 046/262-010 
ПК Издеглавје 046/287-506,
ПС БПС Охрид 046/262-010,
ПС Струга 046/782-575,
ПО Велешта 046/793-090,
ПКУ Делогожда 046/709-666,
ПК Луково 046/787-329,
ПО-БПС Струга 046/782-575,

ПС Кичево 045/220-210,
ПО Извор 045/281-002,
ПО Осломеј 045/258-745,
ПО Зајас 045/251-007,
ПО –БПС  Кичево 045/220-210,
ПС Дебар 046/831-002,
ПК Центар Жупа 046/840-238
ПО БПС Дебар 046/831-002.