Сектор за внатрешни работи - Тетово

1. Началник на СВР Тетово – АМИР ДАЛИПИ
2. Командир на ПС од ОН Тетово – ЈЕТМИР АБАЗИ
3. Началник на ОВР Гостивар – БАСРИ ВЕСЕЛИ
4. Командир на ПС од ОН Гостивар – ГАЗИ АБДУРАИМИ