Сектор за внатрешни работи - Тетово

-Началник на СВР Тетово –Далипи Амир


ПС од општа надлежност Тетово
Командир на ПС од ОН– Јетмир Абази
Заменик командир на ПС од ОН – Сашо Илиоски
Помошник командир за ЈРМ и превенција – Ѓорѓевски Перо

ПС од општа надлежност Гостивар
Командир на ПС од ОН – Абдураими Гази
Заменик командир на ПС од ОН – Серафимовски Павле
Помошник командир за ЈРМ и превенција – Јакупи Мухамедали
Помошник командир за БПС и превенција – Давор Мерџановски