Сектор за внатрешни работи – Струмица

 

1.        Танчо Пројковски-началник на СВР

 

 

2.       Командир на ПС од ОН Струмица - не е пополнето

3.      Антонио Карапеев-началник на ОВР- Гевгелија

-Миле Ангелков-командир на ПС од ОН Гевгелија

4.       Спасо Трајков-началник на ОВР- Радовиш

-Борис Крстев-командир на ПС од ОН Радовиш

5.       Светлана Василева-началник на ОВР- Валандово

-Ивица Ѓорѓевиќ-командир на ПС од ОН Валандово