Сектор за внатрешни работи – Струмица

 

 

1. Началник на СВР Струмица – КИРИЛ АРАПОВ

2. Командир на ПС од ОН Струмица – ЃОРЃИ СТОЈАНОВ

3. Началник на ОВР Гевгелија – АНТОНИО КАРАПЕЕВ

4. Командир на ПС од ОН Гевгелија – МИЛЕ АНГЕЛКОВ

5. Началник на ОВР Радовиш – ОКТАЈ ГОТАК

6. Командир на ПС од ОН Радовиш – БОРИС КРСТЕВ

7. Началник на ОВР Валандово – ИВИЦА ЃОРЃЕВИЌ

8. Командир на ПС од ОН Валандово – КИРЧО ТАСЕВ