Сектор за внатрешни работи – Струмица

 

1. Началник на СВР Струмица – ТОМЕ ВЕСЕВ
2. Командир на ПС од ОН Струмица – ТОНИ БОЖИКОВ
3. Началник на ОВР Гевгелија – АНТОНИО КАРАПЕЕВ
4. Командир на ПС од ОН Гевгелија – МИЛЕ АНГЕЛКОВ
5. Началник на ОВР Радовиш – СПАСО ТРАЈКОВ
6. Командир на ПС од ОН Радовиш – БОРИС КРСТЕВ
7. Началник на ОВР Валандово – нема
8. Командир на ПС од ОН Валандово – ИВИЦА ЃОРЃЕВИЌ