13 јуни 2019

Комората на РСМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

  

Комората на РСМ за приватно обезбедување организира  полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 21.06.2019 година со почеток во 16.00 ч.