11 април 2019

Комората за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 19.04.2019 година, со почеток во 16.00 ч.