07 март 2019

Комората за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

 

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО и ТЕХНИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 15.03.2019 година, со почеток во 16.00 ч.