07 декември 2018

Министерот Спасовски во посета на Полицискиот Центар ,, Ѓорче Петров,,.

 Министерот Спасовски и дел од  раководството на МВР денеска го посетија Полицискиот Центар во ,, Ѓорче Петров,,  каде што полициските службеници  што беа селектирани и во моментов ја реализираат селективната обука за прием во  Единицата за брзо распоредување и Посебната единица за поддршка ги презентираа стекнатите професионални знаења.

,, Јас и моите соработници, свесни за важноста и императивите за динамично реформирање на полицијата и нејзина трансформација во вистински сервис на граѓаните, во современа  исклучиво професионална институција согласно сите модерни и во светот признати стандарди на полициското работење, ќе сториме се во рамки на законските и финансиски можности да ви овозможиме што е можно поквалитетни предуслови за работа,, рече министерот Спасовски пред полициските службеници. 

Министерот Спасовски информираше дека во тек е набавка на комплет униформа за припадниците на овие две единици, спортска униформа за трите единици во Одделот  и десет специјални возила
за воспоставување на Јавен ред и мир за ЕБР И ПЕП .
,,На вас, останува - своето знаење, вештини, професионална етичност и
интегритет да ги вложите во името на сопствените амбиции но  и во името на
законите - со цел заедно да изградиме
полиција со којашто ќе се гордеат граѓаните,, .