05 декември 2018

Превентивни активности на СВР Скопје за поголема безбедност на сообраќајот во општина Чаир

 

Одделението за превенција на СВР Скопје во соработка со општина Чаир и Мисијата на ОБСЕ во Скопје- канцеларија за развој на полицијата” денеска во ОУ,, Лирија ” отпочна со реализација на проектот Сообраќајни училишни единици. Целта на овој проект е зголемување на безбедноста во соообраќајот, особено на учениците во основните училишта. Во рамките на овој проект е формирана училишна сообраќајна единица, во која членуваат 20 ученици . Обучените членови на училишната сообраќајна единица во наредниот период ќе ги демонстрираат стекнатите знаења и вештини за обезбедување премин на ученици, спроведување сообраќајно- воспитни активности и манифестации и укажување на грешките на учесниците во сообраќајот на повеќе сообраќајници во непосредна близина на своето основно училиште на подрачјето на општина Чаир .