12 декември 2018

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 20.12.2018 година, со почеток во 16.00 ч. и на 21.12.2018 година, со почеток во 16.00 ч.