17 октомври 2018

Комората на Р.Македонија за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

Комората на РМ за приватно обезбедување организира  полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 26.10.2018 година, со почеток во 16.00 ч.