25 декември 2017

Известување за полагање стручен испит

 Ве известуваме дека на ден 26.12.2017 година со почеток во 16.00 часот, во просториите на испитниот центар на Правниот факултет-Скопје, при иниверзитетот УКИМ, Дооел Арсенал Струга ќе се одржи испит за Теоретско и практично оспособување за ракување со оружје.