12 декември 2017

Известување - Комора на РМ за приватно обезбедување

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 21.12.2017 година, со почеток во 16.00 ч.