18 ноември 2023

Превентивни активности на СВР Штип: „Паркирај совесно, паркирај одговорно“, одржана средба со членови на ловечкото здружение

  Денеска (18.11.2023) полициски службеници од Отсекот за превенција при СВР Штип во содејство со полициски службеници од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Штип реализираа превентивна кампања „Паркирај совесно, паркирај одговорно“, при што на учесниците во сообраќајот им беа поделени летоци со едукативна содржина и корисни совети за поголема безбедност во сообраќајот. Во рамки на превентивните активности беше одржана и средба со членови на ловечкото здружение „Ловец“ - Штип, на која беше разговарано околу начинот на постапување со оружјето и муницијата. На присутните им беше укажано да го почитуваат Законот за оружје, а посебно внимание да обрнат на чл.28 од законот, според кој корисникот или сопственикот на оружје е должен оружјето да го одржува во исправна состојба, да ракува со него со посебно внимание и да го чува на начин што ќе оневозможи пристап на неовластени лица до него. На присутните, исто така, им беше образложен чл.39 од Законот за оружје, односно постапката на доброволно предавање на оружјето во случај на смрт на сопственикот на оружјето и законски предвидениот рок за негово предавање од страна на негови блиски полнолетни лица кои живееле во исто семејно домаќинство.