24 август 2023

Превентивна активност на Регионален центар за гранични работи Исток

На 23.08.2023 полициските службеници од Регионален центар за гранични работи Исток реализираа превентивна активност во Делчево на теми „Лето без пожари 2023“, „Безбедно на мотор“ и „Превенција од сторување гранични инциденти“.
Полициските службеници ги запознаа граѓаните со причините за шумските пожари и последиците од нив, делумната забрана за движење во шума и шумско земјиште од 06.00 часот до 20.00 часот, предвидените законски санкции согласно Кривичниот законик, Закон за шумите, Закон за ловство, Закон за земјоделско земјише и предвидената глоба за физички лица за непочитување на забраната за движење во шума и шумско земјиште.

Исто така, граѓаните беа запознаени со Законот за гранична контрола во делот на граничните инциденти и повредите на државната граница, за соработка со граничната полиција кога имаат активности во близина на државната граница, а беше укажано и на неопходноста од почитување на сообраќајните правила и прописи.