24 август 2023

„Да ги заштитиме нашите шуми од шумски пожари и бесправни сечи“, превентивна активност на Регионален центар за гранични работи Исток


Во текот на вчерашниот ден (23.08.2023) од страна на Полициските службеници од Полициска станица за граничен надзор Пехчево, во с.Чифлик, с.Смојмирово , с.Ратево и Берово, спроведена е превентивна активност под мотото: „Да ги заштитиме нашите шуми од шумски пожари и бесправни сечи“. Преку непосредна комуникација со жителите на овие села и градот Берово, беше укажувано на значењето на шумите и начините за нивнат= заштита, последиците од пожарите и незаконско сечење на шумите, почитување на делумната забрана за движење во шума и шумско земјиште...

Беше потенцирано дека е потребно совесно и одговорно однесување при движење и престој во шумите, а при тоа беа поделени и летоци со едукативна содржина.