26 јули 2023

Активности во рамки на кампањата „Безбедна заедница-мирна заедница“ на подрачјето на СВР Велес

Отсекот за превенција при Секторот за внатрешни работи Велес денеска (26.07.2023) на неколку локации на подрачјето на Кавадарци, спроведе превентивна активност во рамките на кампањата насловена како „Безбедна заедница-мирна заедница“, при што во фокусот беше превенцијата од кражби и од измами.

Во текот на низата средби и разговори со граѓаните, особено оние од повозрасните категории и пензионерите како најчести жртви на кражби и измами, полициски службеници укажуваа и појаснуваа за формите на имотни деликти, за законскиот третман на овие видови на имотен криминал, а пособен дел беше посветен околу начините и постапките кои треба да ги превземаат граѓаните со цел да се заштитат од сторителите на вакви кривични дела.

Целта на активноста, а во рамки на поширокиот концепт на полицијата како сервис на граѓаните, беше преку продлабочување на комуникацијата да се интензивира довербата и соработката на полоцијата со зедницата.