13 јули 2023

“Лето без пожари“ и “Слави со срце, не со оружје“ – превентивни активности со жителите на Студеничани


Денеска (13.07.2023) со почеток во 10.00 часот претставници од Одделението за превенција на СВР Скопје присуствуваа на седница на Локалниот совет за превенција во Општина Студеничани, каде се разговараше за координација на активности предвидени согласно оперативен план “Безбедно лето 2023“, со акцент на “Лето без пожари“ и “Слави со срце, не со оружје“.

Со цел подигнување на свеста кај граѓаните предвидено е во претстојниот период да се спроведат средби со граѓани, со цел заштита од шумските пожари во летниот период, како и информирање за законските санкции за предизвикување на шумски пожари и за потенцијални штети на шумскиот фонд и животната средина. Исто така, предвидено е и информирање на граѓаните со сите опасности и последици што со себе ги носи користењето на оружје за време на прослави и веселби, како и законските последици што се нормирани како санкции во Законот за оружје, за заштита на јавниот ред и мир, но и во Кривичниот закон на РСМ.