12 јули 2023

Превентивни активности во с.Мирковци, с.Глуво, с.Бањани и с.Чучер Сандево под мотото „Лето без пожари“

Денеска (12.07.2023) Одделението за превенција на СВР Скопје, со почеток во 9.30 часот на подрачје на Полициско одделение Мирковци, односно на подрачје на с.Мирковци, с.Глуво, с.Бањани и с.Чучер Сандево, спроведе превентивна активност под мотото „Лето без пожари“, посветена на превенција од шумски пожари во летниот период.

Во непосредна комуникација со граѓаните на кои им беа поделени печатени едукативни материјали со што ги запознаа со неопходноста од заштита на шумите, како заедничка одговорност на сите како и на законските санкции од предизвикување на шумските пожари, како и потенцијалните штети по шумскиот фонд и животната средина.