04 јули 2023

„Слави со срце, не со оружје“ – превентивна активност ОВР Кичево во рамки на кампањата „Безбедно лето 2023"

На 03.07.2023 полициски службеници од Одделението за превенција при ОВР Кичево, ја реализираа превентивната кампања „Безбедно лето 2023“. Притоа, на повеќе локации во градот и приградските населби остварени се средби со граѓани и разговарано е околу проектната активност „Слави со срце, не со оружје“.

Целта на превентивната активност е подигнување на свеста кај граѓаните околу можните последици од употребата на оружје на јавно место за време на одржување на веселби и секаков друг вид на манифестации, им беше поделени едукативен печатен материјал во кој се потенцирани последиците од употребата на оружје на семејни веселби, беа информирани за законските одредби што го санкционираат таквото однесување и казните кои се изрекуваат, а особено внимание беше посветено за опасностите од употребата на оружјето по здравјето и животот.