22 јуни 2023

Превентивна активност на СВР Охрид


Вчера (21.06.) во Секторот за внатрешни работи Охрид се одржа работен состанок на претставници од СВР Охрид со претставници на инспекциските служби (ДПИ, ИЗЖС) како и претставници на охридските угостители, во насока на превентивно делување и меѓусебна соработка, а во интерес на осигурување на поквалитетна и безбедна туристичка сезона.
На работната средба полициските службеници укажаа за потребата од обезбедување на квалитетни редарски служби во угостителските објекти, но и на стриктно почитување на одредбите за определено работното време, за присуство на малолетни лица во угостителските објекти , неточење на алкохол на малолетни лица, како и за важноста од навремено пријавување на какво било нарушување на јавниот ред и мир .