26 мај 2023

Превентивна активност на РЦГР Исток


Вчера (25.05.) на граничниот премин Деве Баир полициски службеници при Регионалниот центар за гранични работи Исток реализираа средба со учениците од основите училишта oд селата Жидилово и Узем, општина Крива Паланка.

Полициските службеници ги запознаа учениците со улогата и секојдневната работа на полицијата, а особено внимание се посвети на едуцирање од областа на граничната работа. Притоа, децата беа запознати и со подрачјето на граничниот премин, со одредени одредби од Законот за гранична контрола кои се однесуваат на начинот и условите за преминување и обезбедување на државната граница, како и со одредени материјално технички средства кои се користат на граничниот премин.

Исто така, во рамки на едукативното предавање децата имаа можност да се информираат и за значењето и улогата на Граничната полиција во делот на контролата и обезбедувањето на државната граница и облиците на институционалната соработка со другите органи.