05 мај 2023

превентивно-едукативни активности за унапредување и афирмација на сообраќајната свест и култура на младите во СВР Тетово

Во рамките на планираните превентивно-едукативни активности за унапредување и афирмација на сообраќајната свест и култура на младите, вчера (4мај) полициски службеници на СВР Тетово посетија детска градинка на улица "Љубо Божиновски-Пиш" во Тетово.

При посетата, реализирана на барање на оваа установа, најмладите поблиску беа запознати со основните сообраќајни знаци, правила и прописи, а практично им беше демонстрирано, односно покажано и како најбезбедно да се движат по јавните сообраќајни површини и да ги преминуваат улиците, посебно на крстосници.Децата, исто така, имаа можност и да ги прашуваат полициските службеници, што е вообичаена практика за ваквите посети.