19 септември 2016

Известување - комора на РМ за приватно обезбедување

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 23.09.2016 година, со почеток во 16.00 ч.