10 април 2023

Едукативни работилници на СВР Скопје

Денеска (10.04.) Оддeлението за превенција при СВР Скопје во соработка со полициски службеници од ПСОН Гази Баба и од ПО Сарај реализираа три едукативни работилници во три основни училишта на подрачјето на Скопје.

Во основните училишта “Стив Наумов“ и “Глигор Прличев“, (на подрачјето на ПСОН Гази Баба) на темата – “зависности“ беа одржани две едукативно-превентивни работилници со учениците од училишните Клубови за превенција од овие училишта. Преку видео презентација и споделување на практични полициски искуства учениците беа запознати со начините за препознавање и превенирање од овие појави.

Третата работилница беше реализиран во основното училиште “Ибе Паликуќа“ на подрачјето на ПО Сарај каде што полициските службеници заедно со учениците од училишниот Клуб за превенција разговараа на темата - “Улогата на полицијата во демократско општество“, со особен акцент на потребата за потесна соработка со полицијата во локалната средина како важен сегмент во обезбедување сигурност на граѓаните.