07 април 2023

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

 Во периодот од 27 март до 07 април 2023 година во Центарот за обука се одржа обука за обучувачи за вработени во Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност.

Обуката ја спроведоа редовни обучувачи од Центарот за обука, а истата заврши со денешното доделување на Потврдите за завршена обука.

Оваа обука е само една од низата обуки кои ги спроведува Центарот за обука во континуитет и истата ќе биде дел од годишниот каталог на обуки кој е во фаза на подготовка и изготвување во соработка со ОБСЕ.

Со успешно спроведената обука ќе добиеме обучувачи кои во иднина ќе можат да ги применуваат современите методи на учење во обуката на вработените како предавачи – обучувачи и кои меѓудругото ќе можат да го пренесат своњето знаење и искуство на други слушатели.