26 март 2023

Превентивни активности на СВР Скопје

Вчера (25.03.2023) од страна на Одделението за превенција на СВР Скопје, во Јавната установа Детски дом “11-ти Октомври“ беа реализирани превентивно едукативни работилници посветени на превенција од трговија со луѓе и зависности. Разните зависности често се генератор на агресивност, насилство и криминал и затоа преку соработка со полицијата треба да се работи на превенриање на ваквите појави.