28 февруари 2023

Пожарите на отворен простор и имотните деликти во фокусот на превентивните активности на ПС Делчево

 На 26.02.2023 од страна на полициски службеници од Полициската станица од општа надлежност Делчево беа спроведени превентивни активности посветени на превенцијата од пожари на отворен простор и превенцијата од имотни деликти. Притоа активностите беа реализирани на подрачјето кое го покрива град Делчево, поточно во селата Очипала, Драмче, Селник и Вратиславци. Од страна на полициските службеници, преку непосредни средби и разговори со жителите на овие населени места беа појаснети опасностите од палење на оган на отворен простор, штетните последици, а посебен акцент беше ставен на забраната за палење на стрништа, сува трава и меѓи, како и неопходноста од навремено информирање на надлежните институции при забележување на пожар. Покрај ова, особено за постарите категории жители беше истакната потребата од внимание од имотни деликти – кражби, разбојништва, измами и друго, каде што токму овие категории граѓани се честа мета. Полициските службеници говорејќи за заштитата од имотните деликти посоебно апелираа на поголема комуникација и благовремено пријавување на ваквите појави на полицијата преку бесплатните телефонски броеви 192 и 112. Воедно, на средбите беа поделени и печатени материјали со едукативна содржина изработени со поддршка од мисијата на ОБСЕ во нашата земја.