18 февруари 2023

„Превенција од малолетничка деликвенција“ и „Возач-почетник“ - Превентивни активности на ОВР Свети Николе

 Вчера (17.02.) полициски службеници од ОВР Свети Николе при СВР Штип, во средното општинско училиште „Кочо Рацин“ во Свети Николе реализираа две едукативни работилници на темите – „Превенција од малолетничка деликвенција“ и „Возач-почетник“. На првата работилница посветена на превенцијата од малолетничка деликвенција, полициските службеници ги едуцираа учениците за појавните облици и форми на малолетничката деликвенција, што се опфаќа тој поим, како и за видовите фактори кои придонесуваат за појава на малолетни лица деликвенти. Исто така, полициските службеници презентирани низа примери од праксата во врска со малолетничката деликвенција, со санкционирањето на истата и институционалниот пат на лицето малолетник, кое е извршител на кривично дело, а се со цел превенирање, заштита и зголемување на свеста кај малолетниците во врска со оваа појава. Во рамки пак на втората работилница посветена на темата „Возач-почетник“ на која што учествуваа ученици од четврта година од средното училиште, тие беа запознаени со основните сообраќајни правила и прописи особено важни за младите возачи, пред се оние ученици коишто законски ги имаат стекнато основите за да бидат учесници во сообраќајот како возачи од Б категорија. Исто така, полициските службеници преку низа практични примери ги објаснуваа фазите (теоретска и практична) за стекнување возачка дозвола, прописите кои важат и се однесуваат на возачите почетници, како и законската регулатива во врска со Законот за сообраќај. Од страна на полициските службеници беше потенцирана и улогата на сообраќајната полиција во превенирање на сообраќајните деликти, а се со цел заштита и превенција од истите и придонесување за побезбедни патишта.