08 февруари 2023

Спроведена обука на полициски службеници од Регионалните центри за гранични работи Север и Исток

Денеска (08.02.2023) во Центарот за обука при Бирото за јавна безбедност на МВР во Идризово се одржа обука наменета за полициски службеници од Регионалните центри за гранични работи Север и Исток за техничко запознавање и користење на извидувачки камери, како посебна специфична опрема со која што располога граничната полиција.
На обуката што ја спроведуваа полициски обучувачи и технички експерти и на која што присуствуваа триесетина полициски службеници од двете организациони единици при граничната полиција, тие теоретски и практично беа запознати со начините на користење на овие технички помагала наменети за покривање на граничната линија.